گاه‌نوشت

شاید هم بی‌گاه نوشت! که جمعاً بشود: گاه و بی‌گاه نوشتِ روح اله ارشاد

گاه‌نوشت

شاید هم بی‌گاه نوشت! که جمعاً بشود: گاه و بی‌گاه نوشتِ روح اله ارشاد

۱۰ مطلب با موضوع «روزانه :: سیاست روز» ثبت شده است

بالاخره صبری دو ساله به سر آمد و توافق هسته ای به مرجله اجرا رسیده است. توافقی که در مذاکرات هسته ای ایران و 5+1 در روال قانونی ایران و ایالات متحده به جریان افتاد و پس از حدود 2 ماه در نهایت به تایید رسید.

این مطلب، پیش از این، در لادستان منتشر شده است:


می‌گفتند انقلاب‌ها در جوامع کشاورزی رخ می‌دهد.

با انقلاب اسلامی ایران، جواب‌شان را گرفتند.


باز گفتند در جوامع در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته رخ می‌دهد.

نشانشان دادیم که 70 سال قبل از این که توسعه‌ای در کار نبود، انقلاب مشروطه به وقوع پیوست. اتحاد روحانیت و بازاریان علیه توسعه که اقتضای حفظ منافعشان بوده است، در زمانی دیگر نیز رخ داده بود، در نتیجه این قول نیز با مثال نقض رد می‌شود.

این مطلب، پیش از این، در لادستان منتشر شده است:


اصلاح‌طلبی واژه‌ای دارای بار خوب و مثبت است و تداعی کننده‌ی امر مهمی است که اگر مغفول بماند سبب بی‌نظمی و اختلال در جامعه می‌شود و تاکید می‌کند که وضع موجود خوشحال کننده نیست و ضرورت دارد که اصلاح صورت گیرد؛ البته در چارچوب اصول، ضوابط و قانون.